براي دانش اموزاني كه در سال تحصيلي 92-91 در طرح آيه هاي تمدن حضور داشتند ، آزمون جامع پاياني به عنوان آزمون ورودي در نظر گرفته مي شود و دانش آموزاني كه در آزمون جامع شركت نكردند و يا در طرح عضو نبودند بايد در سايت ثبت نام نمايند . احتمالا براي سال سومي ها آزمون برگزار نمي گردد و بر اساس معدل گزينش مي شوند.

جهت ويرايش مشخصات خود با كد پيگيري و رمز وارد سايت R-AZMOON.IR  شويد و ويرايش را انجام دهيد.

آزمون ورودي در تاريخ هاي 13 تا 16 تير برگزار مي گردد و منابع آن همه دروس پايه تحصيلي 92-91 دانش آموز مي باشد.

زمان دقيق آزمون، نحوه و زمان دريافت كارت و ساير اطلاعات متعاقبا در سايت اعلام مي گردد.http://www.razmandegan.org.ir/?q=node/3077تاريخ : دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲ | 11:17 | نویسنده : lمحمد مهدی خلچانی |